Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

„ЕВАРОС" ЕООД е търговското дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 106609436, с адрес на управление: гр. Бяла Слатина, кв. 88, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 23 представлявано от Огнян Пасков Огнянов. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. „ЕВАРОС” ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, намиращ се на адрес:  гр. Бяла Слатина ул. „Хан Крум” №73; с ръководител Огнян Пасков Огнянов, а именно Разрешение № 2419/15.12.2009, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата на Република България.

ОТГОВОРНОСТ

„ЕВАРОС” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.
Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. “ЕВАРОС” ЕООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.
Приемането на заявката и отпускането на лекарствения продукт се извършва от магистър-фармацевт или помощник-фармацевт, в случаите по чл. 225, ал. 1 от ЗЛПХМ. При потвърждаване на заявката фармацевта дава необходимата консултация на български език, поискана от потребителя.
Съветите на фармацевт са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние. Препоръчваме да се консултирате с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите.
Интернет аптеката на „ЕВАРОС” ЕООД предлага за покупка на посетителите на сайта лекарства без рецепта, хранителни добавки, медицински изделия, санитарно-хигиенни материали, козметика, билки, разрешени за употреба и продажба в Република България. "ЕВАРОС” ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание.
Разделът „Справочник“ предоставя на потребителите информация за регистрираните в Република България лекарства по лекарско предписание. Тази информация не е предназначена за самолечение. Между „ЕВАРОС“ ЕООД и потребителя се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителя.

АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.
Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на  “ЕВАРОС” ЕООД  е забранено. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Сигурността и поверителността на вашите лични данни при посещението на нашия сайт са изключително важни за нас и ние вземаме необходимите мерки, за да ги съхраним като се съобразяваме с  Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.
В базата данни на „ЕВАРОС” ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. 
„ЕВАРОС” ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
„ЕВАРОС” ЕООД предоставя Вашите лични данни на куриерска фирма Спиди по силата на договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

“ЕВАРОС” ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта (продукт без лекарско предписание), за негова сметка, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта “ЕВАРОС” ЕООД се задължава да върне на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването ще се извърши  като се използва същото платежно средство, използвано от купувача при първоначалната трансакция.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът на право на отказ е четиринадесет дни от датата на приемане на последната доставена стока от Вас.
За да използвате правото си на отказ е достатъчно да направите уведомлението за отказ преди изтичане на посочения по-горе срок.
Вие трябва да ни изпратите обратно стоките за ваша сметка не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.
Възстановяването на сумата се извършва не по-късно от 14 дни след датата на получаване при нас на върнатата стока от Вас, като използваме същото платежно средство използвано при покупката.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Лекарства без лекарско предписание, хранителни добавки и медицински изделия не могат да бъдат връщани поради специфичните изисквания на съхранението им, освен ако това не се случи при самата доставка от куриера. Веднъж приети от клиента, тези продукти не подлежат на връщане.

ЦЕНИ И ТРАНСПОРТНИ ТАКСИ

Цените на всички продукти са крайни с ДДС за 1 брой и са в български лева.
Цените на продуктите, посочени на сайта, не включват транспортиране до адрес на клиента или до офис на куриера.
При плащания с карта и плащане с наложен платеж в крайната сума на поръчката се включват и транспортните разходи.